illustrasjon moduler

illustrasjon moduler

Moduler i TRIARK

 

TRIARK består av flere ulike moduler, du velger de du trenger. Alle modulene er integrerte med hverandre. TRIARK passer for både små og store bedrifter. Med TRIARK sine moduler kan vi skreddersy en løsning som passer din bedrift. 

Nedenfor kan du lese mer om modulene i TRIARK:

icon crm

icon crm

CRM

CRM er en moderne løsning for kunde- og leverandøroppfølging. All firma- og kontaktinformasjon ligger på en plass og er tilgjengelig for alle. 

icon notes

icon notes

Notes 

Notes håndterer alle filtyper, fra e-post, manualer til tekniske dokumenter. All informasjon kan enkelt lagres i TRIARK og er lett tilgjengelig uavhengig av hvem som lagret den.

Modulen håndterer all ustrukturert informasjon på en strukturert måte.

icon documents

icon documents

Documents

Documents modulen håndterer dokumenter med behov for revisjons-, godkjennings- og statuskontroll. Modulen gir deg økt effektivitet og kontroll i lagring og distribusjon av alle dokumenter i prosjektet. TRIARK har unik funksjonalitet for planlegging, oppfølging, distribusjon og rapportering for tekniske dokumenter. Alle filer kan enkelt revisjonshåndteres med historikk lett tilgjengelig. 

Modulen kan enkelt integreres med CAD systemer.

icon document approval

icon document approval

Document approval 

Document approval modulen benyttes til godkjenning av dokumenter via web portalen. Prosjektdeltaker kan enkelt abonnere på tilgjengelig informasjon eller logge seg inn på web portalen for å holde seg oppdatert.

TRIARK visualiserer godkjennelsesprosessen i oversiktlige dashboard.   

icon products

icon products

Products

Product modulen benyttes til logistikk og dokument oppfølging av produkter som kjøpes inn til prosjekter. 

 TRIARK kan enkelt håndtere FDV, sluttdokumentasjon og teknisk underlag.

Modulen kan enkelt integreres med ERP systemer.

icon activities

icon activities

Activities 

Activities modulen benyttes til registrering, statussetting og fremdriftsrapportering av planlagte aktivteter i prosjekt. TRIARK visualiserer fremdrift i oversiktlige dashboard og Gantter. 

Modulen kan enkelt integreres med Timefangst systemer.

icon tasks

icon tasks

Tasks

Task modulen kan brukes for håndtering av uplanlagte oppgaver og aksjoner knyttet til prosjektgjennomføringen. Modulen håndterer alt fra avvikshåndtering, endringsordre, tegningskommentarer, HMS avvik til møtereferat. 

Modulen er meget godt egnet for håndtering av endringsordrer i prosjektet.

icon web

icon web

Web

Web- portal deler informasjon mellom eksterne og interne aktører. Gjennom vår unike delingsmetode kan man enkelt og kontrollert gi prosjekttilgang. Prosjektdeltagere kan abonnere på tilgjengelig informasjon.

TRIARK sin web-portal fungerer utmerket som prosjekthotell.

icon distributions

icon distributions

Distribution 

Distribution modulen håndterer dokument- og distribueringslogistikk. Vår funksjonalitet for oppfølging og rapportering av planlagte distribusjoner er unik. TRIARK kan kommunisere med printere og e-post programmer slik at dokumenter blir skrevet ut eller sendt på e-post i ønsket format. 

integrasjon ikon6b

integrasjon ikon6b

API

API modulen legger til rette for integrasjoner mellom TRIARK og kundenes systemer. Integrasjonsmodulen samler systemene for å gi deg et komplett system å forholde deg til. 

TRIARK kan enkelt integreres mot andre systemer som for eksempel Microsoft Dynamics NAV, Visma, Microsoft Office og Office 365 og CAD. 

icon web

icon web

B2B

B2B benyttes til online deling av informasjon mellom firma som benytter TRIARK. Dokumenter og filer synkroniseres online via internett, slik at prosjektdeltakere enkelt kan holde prosjektdokumentasjon oppdatert.

Bestill demo

Vi gir deg gjerne en uforpliktende demo av Triark. Send oss e-postadressen eller telefonnummeret ditt, så tar vi kontakt.