illustrasjon referanser

illustrasjon referanser

Fornøyde kunder 

Ingenting gleder oss mer enn fornøyde kunder. Det er tilbakemeldingene fra brukerne av våre produkter som inspirerer oss til å hele tiden videreutvikle både vår organisasjon og vårt varemerke. 

Nedenfor kan du lese om noen av våre kunder erfaringer med TRIARK. 

triark0691

triark0691

TRIARK holder det de lover, vi har oppnådd FULL KONTROLL.

Holmek Palletering AS

Helge Eiken, Daglig leder/Salg i Holmek Palletering AS

Holmek Palletering AS skreddersyr løsninger for palletering, internt transport og annen automatisering. Holmek tilbyr komplette løsninger av ferdig emballerte varer, i tillegg til pallemaskiner som stabler sekker, kartonger, poser, fat, etc. Holmek leverer også interne og eksterne transportanlegg med bl.a. rullebaner, dreiebord, kjedebaner, transfervogner. Holmek kan tilby komplette linjer med fyllemaskiner, pakkemaskiner, merking og strekkfilm anlegg til både land og fiskeflåten.

Vår produksjon er prosjektbasert, noe vårt forrige system ikke støttet godt nok. Vi hadde brukt systemet i mange år, men hadde behov for en løsning som håndterte våre prosesser, var enkelt, og som hadde alt på en plass.

Vi ønsket et system som gjorde kommunikasjonen internt og eksternt enklere. Vi hadde store forventinger til TRIARK, noe TRIARK virkelig har innfridd. Vi har oppnådd full kontroll.

Ingen har presentert noe lignende for oss før, TRIARK er enkelt, modulbasert og innovativt. Jeg var overbevist da jeg så alle mulighetene TRIARK tilbyr, men de andre medarbeiderne var litt mer skeptiske. Når de fikk TRIARK presentert så de også mulighetene.

Tidligere satt vi på hver vår kant og jobbet, med en mappe her og en mappe der. TRIARK har gitt oss en felles plattform å jobbe ut i fra. Ved hjelp av TRIARK kan jeg enkelt gå inn i prosjektene og få oversikt.

Implementeringen gikk på skinner, alt gikk etter tidsskjemaet som vi satte opp i implementeringsplanen. TRIARK brukes på dagligbasis, alle brukerne er veldig positive til systemet.

Vi skulle hatt TRIARK for mange år siden. TRIARK holder det de lover, vi har oppnådd FULL KONTROLL.

jok bilde

jok bilde

TRIARK var et klart førstevalg.

Marin Teknikk AS

Jan Ove Kleppe, (Engineering Manager) - Marin Teknikk AS

Prosjektoversikten på inn og utgående data hadde for lengst tatt slutt i 2005 hos Marin Teknikk (MT). I løpet av høsten 2005 la vi en plan på hvordan vi skulle gå frem får å få et system som gav oss oversikten.

I vår bransje er det veldig troverdig, og ikke minst kostnadseffektivt å ha fullstendig oversikt på ulike versjoner av data som flagrer i de ulike prosjekt. MT la derfor ned en del arbeid i å lage en nedbrytingsmodell for data, som skulle være lite avhengig av datasystem. På denne måten utviklet vi en kravspesifikasjon der flere systemleverandører kunne evalueres.

Vi hadde deretter flere runder med ulike leverandører, og for oss var det TRIARK systemet som ble et klart førstevalg. Valget kom naturlig da det er et modulsystem og nedbrytingssystem som passer med de fleste produksjoner og datalagringsbehov. Videre opplevede MT stor vilje til å videreutvikle forbedringspotensialet. For MT gjaldt det å få til en velfungerende oppgavemodul.

MT installerte TRIARK i 2006, og brukte ca. 4 mnd. på tilpasning og metodisk opplæring. I ettertid kan vi si at vi er veldig fornøyde, og har mer enn 500 prosjekt med komplett datakontroll i vårt system. Til daglig har vi over 50 aktive brukere som er avhengige av systemet, og vi har heldigvis sluppet driftsstans og problem som hefter oss unødigt.

En meget positiv bieffekt er utvikling av salgsdokumentasjon. På grunn av nedbrytingssystem og matriser, så har vi løftet kvaliteten på salgsdokumentasjonen vesentlig. Tilbakemeldingen fra gamle kunder er at vi fremstår som en trygg og god leverandør i dag. Mye av dette skyldes at vi valgte å investere i TRIARK i 2006.

nytt flagg myklebust

nytt flagg myklebust

Eit effektivt verktøy for informasjonsdeling og samhandling

Myklebust Verft AS

Inge-Jonny Hide, Daglig leder i Myklebust Verft AS

Myklebust starta å bruke TRIARK i 2003 og verktøyet har ein sentral funksjon i den stadig aukande elektroniske samskapinga i prosjekta våre.

Eit godt og profesjonelt miljø er skapt omkring TRIARK. I lag med andre og våre sine bidrag til vidareutvikling av systemet får vi eit hjelpemiddel som passar svært godt til vår bransje. Vi er ikkje interessert i ei tilpassa løysing, men ser store fordelar i at standardsystemet heile tida tek opp i seg funksjonalitet basert på erfaringar frå dei mange brukarane der handtering av prosjekt er ein sentral del av kvardagen.

Frontlinja i vår organisasjon med produksjonsleiarar og arbeidsleiarane sine produksjonsavdelingar er vår interne slutt-kunde og dei som igjen er nærast den eigentlege kunden. Det er viktig at dei har full oversikt over relevant dokumentasjon og produksjonsunderlag og at dei kan nå denne informasjonen ved nokre enkle tastetrykk.

TRIARK har vist seg å vere relevant heilt sidan starten og vi ser fram til å ta i bruk ny funksjonalitet etter kvart som nye behov dukkar opp og løysinga vert vidareutvikla. I starten handla det om å samle sentral dokumentasjon og styringsinformasjon i EIN database og at denne skulle vere lett tilgjengeleg for alle som treng denne informasjonen i våre prosjekt. Dette arbeidet gjev no grunnlaget for at vi også kan ta i bruk same informasjon på nye digitale flater som til dømes smarttelefonar og nye webløysingar. Det gjev oss også mulegheiter til å bruke TRIARK som kommunikasjonsverktøy også «utanfor» verftsportane mot kundar og andre aktørar i våre prosjekt, seier Inge-Jonny Hide, dagleg leiar ved Myklebust Verft AS.

Bestill demo

Vi gir deg gjerne en uforpliktende demo av Triark. Send oss e-postadressen eller telefonnummeret ditt, så tar vi kontakt.